Metaalunie Voorwaarden

Nederlands

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Doelstelling

Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek, van eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Metaalunie is actief in uiteenlopende sectoren zoals elektronica, engineering, gereedschappen, gietwerk, handel en service, jacht- en scheepsbouw, landbouwmechanisatie, las- en constructiewerk, machine- en apparatenbouw, metaalwaren, meet- en regeltechniek, oppervlaktebehandeling, plaatbewerking, revisie en onderhoud, staalbouw en verspaning.


Deutsch

In allen Fällen, in denen wir als Anbieter oder Lieferant auftreten, finden die ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER METAALUNIE Anwendung auf unsere Angebote, an uns erteilte Aufträge und mit uns geschlossene Verträge. Diese AGB sind bei der Geschäftsstelle der Rechtbank Rotterdam hinterlegt worden.

Unternehmerverband der KMU der Metallbranche

Die Koninklijke Metaalunie (Königliche Metallunion) ist der größte niederländische Unternehmerverband für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Metallbranche. Die mehr als 13.000 angeschlossenen Mitglieder beschäftigen rund 150.000 Mitarbeiter und erzielen einen Gesamtumsatz von über 22 Milliarden Euro.


English

In all cases in which we act as offeror or supplier, our offers, assignments given to us and agreements concluded with us are subject to the METAALUNIE TERMS AND CONDITIONS. These terms and conditions have been filed at the Registry of the Rotterdam District Court.

Meet Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is the largest Dutch employers’ organisation for small and medium-sized enterprises active in the metal industry. The more than 13,000 affiliated members offer work to approximately 150,000 employees and jointly represent a turnover of more than 22 billion euros.

Deze informatie is beveiligd wegens copyright